Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Rugplaat 7 zonder tanden of lobben.
 
 
sleutel 1:
Rugplaat 7

sleutel 2:
Rugplaat 6

2. Osmia Man

2.1
  • Rugplaat 6 zonder tanden aan de zijkant.
  • Tergieten hebben een metaalglans
  • Sprietschaft twee keer langer dan breed.
Ga naar sleutel 3. Borstzijkant


2.2
  • Rugplaat 6 met tanden of vooruitstekende punten.
  • Tergieten zonder metaalglans
  • Sprietschaft korter
Ga naar sleutel 4. Voelspriet


Metselbij - Man - item 2

wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen