Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Rugplaat 7 met twee tanden.
9. Tergiet 6 zonder hoektanden.
11. Lichaam met een metaalglans of metatars 3 is aan het einde verbreed.
sleutel 1:
Rugplaat 7
sleutel 9:
Tergiet 6
sleutel 11:
Kleur

sleutel 12:
Metatarsus 3

12. Osmia Man

12.1
  • Metatarsus 3 met iets wat lijkt op tanden.
  • Eindrand van tergiet 2 tot aan het einde gepunt.
  • Eindrand sterniet 4 gelijkmatig gebogen.
  • 7-9mm
Blauwe metselbij
Osmia caerulescens12.2
  • Metatarsus met duidelijk zichtbare tanden.
  • Laatste gedeelte van de eindrand van tergiet 2 niet gepunt.
  • Eindrand sterniet 4 in het midden een uitstulping.
Ga naar sleutel 13.


Metselbij - Man - item 12 �

© wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen