Determinatiegids
wildebijen.nl
Metselbijen
Vrouw
Man
Begrippenlijst


Vrouw: sleutel 1


Man: sleutel 1


Determinatiesleutel Osmia & Hoplitis

Heeft het achterlijf 6 segmenten en de antenne 12 leden? Start bij de vrouw-sleutel.

Heeft het achterlijf 7 segmenten en de antenne 13 leden? Start bij de man-sleutel.

Het geslacht Osmia/Hoplitis behoort tot de buikverzamelaars, het stuifmeel wordt door de wijfjes met behulp van de poten naar een speciale 'buikschuier' verplaatst. Deze buikschuier of scopa bestaat uit langere haren en zit aan de onderzijde van het achterlijf. Bij de verschillende soorten heeft deze scopa verschillende kleuren.

In het veld kan verwarring ontstaan doordat het gele stuifmeel de eigenlijke kleur van deze buikschuier of buikborstel verbergt.

Taxonomisch is dit geslacht de afgelopen jaren aan veranderingen onderhevig. Een onderverdeling naar Osmia, metselbijen en Hoplitis, kleine metselbijen is mogelijk, maar ook dan blijven de kenmerken soms onduidelijk. DNA-onderzoek in de komende jaren zal voor nog meer inzicht en veranderingen zorgdragen. Michener hanteert nog één geslacht Osmia.

In de bijengids wildebijen.nl zijn de geslachten inmiddels gescheiden, in de determinatiegids zijn ze vooralsnog gegroepeerd tot één geslacht.


© Huib Koel

Osmia op weg naar Duinkruiskruid

© foto: Huib Koel


Meer willen weten over solitaire bijen? Word lid van de werkgroep Hymenoptera, van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
    Gebruikte determinatiesleutels/literatuur
  • Van der Zanden, G., 1982. Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse niet-parasitaire megachilidae. - Nederlandse Faunistische Mededelingen. 9-13.
  • Amiet F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer 2004. Apidae 4, Fauna Helvetica 9: 79-87.
  • de Rond J. 2004. Atlas van de Wilde Bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Waterleidingbedrijf Amsterdam.
  • Peeters, T.M.J., I.P. Raemakers & J. Smit 1999. Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Apidae). EIS-Nederland.


© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2020