vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bijgeslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:
fourageergebied V:
fourageergebied M:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:
waarneming.nl:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Gehoornde metselbij
Osmia cornuta
(Latreille, 1809)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067007

maart t/m mei
half april
half april
12-15mm
11-13mm

holtes
nestelt solitair
polylectisch
106 meter
96 meter

vrij zeldzaam
49
niet bedreigd
stabiel
klik hier

sleutel 3.1
sleutel 3.1
Gehoornde metselbij
© foto: H. BellmannOsmia cornuta
© foto: Jelle Devalez


vliegkalender

Verspreiding Gehoornde metselbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Gehoorde metselbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De vrouw van de gehoornde metselbij is roodzwart behaard met twee hoorntjes aan de onderrand van het kopschild. Een duidelijke functie van deze twee hoorntjes is niet bekend. Het zijn hommelachtige bijtjes, die het ook goed doen als bestuiver van fruitbomen. Vliegt vroeg in het voorjaar, ook bij lagere temperaturen, op diverse soorten planten. Maar die planten moeten wel in de buurt van het nest staan: de gemiddelde actieradius is net 100 meter.

Nestbouw vindt plaats in bestaande holtes, gemaakt met vochtig zand of klei, maar ook in nestblokken. Verspreiding over geheel Nederland, ook in het stedelijk gebied, iets minder aan de kust. Ook uit het noorden van Nederland zijn minder waarnemingen gemeld. Op de Rode Lijst 2003 nog 'kwetsbaar', maar in 2018 niet meer. Ze profiteert van de toename van aangeboden nesthulp.

De mijt Chaetodactylus osmiae wordt regelmatig op de Gehoornde metselbij aangetroffen.

  gezien op planten: verschillende planten  
  nestparasiet: Cacoxenus indagator
Cacoxenus indagator

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen