vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bijgeslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Kleine metselbijen
Geelgespoorde houtmetselbij
Hoplitis claviventris
Thomson, 1872

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067006

half mei t/m augustus
midden juni
midden juni
8-10mm
8-9mm

holle stengels
n.b.
polylectisch

zeldzaam
38
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 17.2
sleutel 8.2
Geelgespoorde houtmetselbij
Hoplitis claviventris
© foto: Jelle Devalez

Omschrijving:
De Geelgespoorde houtmetselbij is in Nederland bekend van de zandgronden, zowel in het binnenland als aan de kust, met name tussen Zandvoort en Den Haag.

Verwarring met de Zwartgespoorde metselbij is mogelijk. De mannetjes hebben een opstaande bult op de tweede buikplaat. De vrouwtjes zijn zwart met witte haarbandjes op de rugplaten. Het derde antenne lid heeft de dubbele lengte van het tweede antenne lid en het borststuk is even breed als lang. De sporen aan de schenen zijn lichtgekleurd.

Op de Rode Lijst 2018 is de Geelgespoorde houtmetselbij een nieuwkomer, het aantal atlasblokken is met 33% gedaald. Volgens Westrich zijn geschikte nestplaatsen de beperkende factor. Deze houtmetselbij kiest graag holle ruimtes in stengels van bijvoorbeeld vlier of braam. Bloembezoek niet kieskeurig: Gewone rolklaver, Wikke, Honingklaver, Braam, St-Janskruid, Knoopkruid, Slangenkruid. Het geschikte biotoop is ruigte, ruderale terreinen. En daar ontbreekt het aan in het 'nette' Nederland.

  gezien op planten: Ruwbladigen
Slangenkruid
Vlinderbloemenfamilie
Gewone rolklaver
Witte klaver
Citroengele honingklaver
Lipbloemenfamilie
Knoopkruid
Boraginiceae
Echium vulgare
Leguminosae
Lotus corniculatus
Trifolium repens repens
Melilotus officinalis
Lamiaceae
Centaurea jacea
  nestparasiet: Witgevlekte tubebij
Kleine tubebij
Stelis ornatula
Stelis minuta

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen