wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

Nestgedrag:
De Tweekleurige slakkenhuisbij nestelt in slakkenhuisjes, maar dat doen wel meer solitaire bijen.

De nazorg die deze metselbij na het leggen van het eitje (één per slakkenhuisje: het witte bolletje op de onderste foto) uitvoert is echter heel opmerkelijk. Allereerst legt ze de hele slakkenhuisgang vol met kleine steentjes of ander klein materiaal.

Na het afsluiten van de opening rolt het bijtje het huisje zodanig dat de opening naar beneden ligt. Door de ronding van het huisje blijft er jammer genoeg een opening tussen de grond het een stuk van de ingang. Het bijtje vindt dat niet goed, er kan immers toch nog een nestparasiet bijkomen en daarom start start ze vervolgens met het weggraven van de grond onder het huisje zodat het iets gaat zakken. Zover dat de opening net onder ligt.

Dit is nog niet voldoende: het huisje wordt vervolgens nog aan het zicht onttrokken door het te bedekken met dennennaalden en grashalmen.


H.Bellmann

H.Bellmann

H.Bellmann

H.Bellmann

© foto's: dr. Heiko Bellmann

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen