vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijengeslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Tweekleurige
slakkenhuisbij

Osmia bicolor
(Schranck, 1781)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067004

mei t/m juli
begin juni
begin mei
10-11mm
10-11mm

slakkenhuisjes
solitair
polylectisch

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 8.1
sleutel 11.1

H.Bellmann

Tweekleurige metselbij (v)
Osmia bicolor
© foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
De Tweekleurige slakkenhuisbij (Osmia bicolor) is niet de enige roodzwarte, harige metselbij en dat maakt verwisseling met de Osmia cornuta zeer goed mogelijk. Het mannetje is iets slanker dan het robuste vrouwtje en heeft een licht grijze beharing. Ook het laatste segment van het achterlijf is roodgeel behaard. Het vrouwtje Osmia bicolor heeft een zwarte kop en borst en een rood achterlichaam. Middelste stuk van het middensegment is mat. Osmia bicolor kwam alleen voor in Zuid-Limburg (rond 1950 in vier atlasblokken), de laatste waarneming was in 1991. Voor voedselplanten is deze bij niet kieskeurig. Het verhaal over het nestgedrag is een tweede pagina waard: lees verder...

  gezien op planten: Paardenbloem
Sleedoorn
Kruipend zenegroen
Ranonkelfamilie
Taraxacum officinale
Prunus
Ajucha reptans
Ranunculaceae
  nestparasiet: goudwesp: Chrysura cuprea Chrysura cuprea

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen