Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bijgeslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:
overzicht AW-duinen:


determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Gouden slakkenhuisbij
Osmia aurulenta
(Panzer, 1799)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067003
eind maart t/m
augustus
begin juni
begin mei

10-11mm
10-12mm
lege slakkenhuisjes
n.b.
polylectisch

vrij zeldzaam
24
kwetsbaar
geen trend
klik hier


sleutel 8.2
sleutel 10.1


Gouden slakkenhuisbij (v)

Gouden slakkenhuisbij (v)
© foto: Huib Koel AWD Zandvoort 2004

�H.Bellmann

© H.Bellmann

Gouden slakkenhuisbij
Osmia aurulenta
© foto's: dr. Heiko Bellmann
vliegkalender

Verspreiding Osmia aurulenta in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Goudenslakkenhuisbij in BE
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De mannelijke exemplaren van de Gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta) zijn te herkennen aan de goudkleurige haarbandjes op het achterste stuk van het achterlijf. Bij de vrouwtjes zijn deze haarbandjes smaller en zitten er ook witte franjeharen, het achterlijf bij de vrouwtjes is tamelijk kort en dun behaard. De buikschuier is oranjebruin gekleurd. Verspreiding in Nederland is beperkt tot de kalkrijke kustduinen en in Zuid-Limburg.

Dit bijtje nestelt in lege slakkenhuisjes waarin meerdere cellen worden gemaakt van bladmateriaal. Ze vliegt voornamelijk op vlinderbloemen (zoals rolklaver), lipbloemen (bijvoorbeeld dovenetel) of ruwbladigen (slangenkruid). In het voorjaar 2004 vond ik meerdere exemplaren op voornamelijk rolklaver maar ook braam aan de westkant van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het slakkenhuis op de foto's van dr. Bellmann is waarschijnlijk die van een wijngaardslak, ik vond de bij groter dan dat de foto's doen vermoeden.

In de Amsterdamse Waterleidingduinen vond ik dit bijtje in een strook (noord-zuid) vlak achter de zeereep. Op het talud van het kanaal groeit rolklaver, even verder is het dauwbraamlandschap met vele lege slakkenhuisjes van de gewone tuinslak. In het midden- of binnenduin heb ik dit bijtje minder vaak aangetroffen.
In Vlaanderen komt een melding uit de zuidwesthoek, bij De Panne.
  gezien op planten: Ruwbladigen
Vlinderbloemenfamilie
Lipbloemenfamilie
Boraginiceae
Fabaceae
Lamiaceae
  parasita�re bijen Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima
  parasita�re wespen Bonte knotswesp
Chrysura cuprea
Sapyga quinquepunctata
Chrysura cuprea

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen