vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijen


geslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Metselbijen
Panzer, 1806

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067
12
12
maart t/m juli
8 soorten (74%)

O smia
Goudenslakkenhuisbij (v)
Osmia aurulenta
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
Metselbijen behoren tot de sub-familie: Megachilinae, de buikverzamelaars: het stuifmeel wordt niet aan de achterpoten vervoerd, maar in speciaal daarvoor bestemde beharing aan de onderzijde van het achterlichaam ('de buik').

Metselbijen (Osmia/Hoplitis) nestelen in allerlei holtes: van gaten in dood hout tot in lege slakkenhuisjes. Zelfs in een sleutelgat van een deur is een nest gevonden. Enkele soorten zijn echte cultuurvolgers en zijn dan ook in de stad veelvuldig waar te nemen. Anderen verkiezen een meer bosrijk (bosranden) biotoop.

Een onderverdeling naar Osmia, metselbijen en Hoplitis, kleine metselbijen is sinds 2010 gebruikelijk. Wildebijen hanteert ook die onderverdeling, maar heeft één determinatiesleutel voor beide geslachten.
Acht metselbijen en zes kleine metselbijen komen voor op de Rode Lijst (RL) 2018.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: kwetsbaar Gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta zeldzaam 067003
RL: verdwenen Tweekleurige slakkenhuisbij Osmia bicolor afwezig 067004
RL: kwetsbaar Blauwe metselbij Osmia caerulescens vrij algemeen 067005
  Gehoornde metselbij Osmia cornuta vrij zeldzaam 067007
RL: bedreigd Kauwende metselbij Osmia leaiana zeldzaam 067008
RL: verdwenen Waddenmetselbij Osmia maritima afwezig 067010
RL: kwetsbaar Zwartbronzen houtmetselbij Osmia niveata zeldzaam 067011
RL: bedreigd Boommetselbij Osmia parietina zeer zeldzaam 067013
  Rosse metselbij Osmia rufa (Osmia bicornis) algemeen 067015
  Gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa zeldzaam 067016
  Bosmetselbij Osmia uncinata zeldzaam 067018
RL: verdwenen Grote metselbij Osmia xanthomelana afwezig 067020

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen