naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Dikpootbij
Ogentroostdikpoot
Melitta tricincta
Kirby, 1802

Melittidae
Melittinae
Melitta
042004

juli t/m september
eind augustus
begin augustus
10-12mm

nest in grond
onbekend

zeldzaam
19
niet bedreigd
stabiel

sleutel 3.1
sleutel 3.2
Ogentroostdikpoot
Melitta tricincta
© foto: Jochem Kühnen (aug. 2015)Melitta tricincta (m)
© foto: Steven Falk


ogentroostdikpoot


© Verspreidingsatlas


Verspreiding Melitta tricintcta in NL
in bron: Waarneming.nl

Verspreiding Ogentroostdikpoot in België
in bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Ogentroostdikpoot dankt haar naam, zoals alle dikpootbijen, aan de plant waar ze nectar en stuifmeel verzamelt: ogentroost-bloemen (Odontites verna). De late bloeitijd van de drachtplant, een halfparasiet op cypergrassen, maakt deze bij tot een van de laatste bijen van het seizoen. In het verleden is ze ook wel verward met Melitta nigricans onder de naam M. melanura.

Herkenning:
Het borststuk en kop zijn bruin behaard, het achterlijf heeft duidelijke witte haarbandjes op het eind van de middelste delen. De laatste delen zijn in het midden zwart en de zijkanten zijn wit behaard.

Nest:
Het nest zit onder de grond en tussen de begroeiing. De insectenplant, de Rode ogentroost, waar deze bij op vliegt houdt van verstoring. Ruderale terreinen c.q. rivieroevers, uiterwaarden zijn de favoriete plekken voor deze bij.

Verspreiding:
Het is in Nederland een zeldzame bij. Ze komt vooral voor in Limburg en Oost-Gelderland en enkele vondsen op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden. Maar inmiddels rukt deze dikpootbij op: er zijn inmiddels vindplaatsen langs de Linge en de IJssel. Lokaal kan ze talrijk voorkomen.
  gezien op planten: Ogentroost Odontites verna subsp. serotinus
  nestparasiet: Zwartsprietwespbij
Nomada flavopicta

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen