vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Matglanswespbij
Nomada similis
Morawitz, 1872

Apidae
Apinae
Nomada
074038
begin mei t/m
eind augustus
eind juni
half juni
8-9mm
9-10mm
koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
19
kwetsbaar
afgenomen
Matglanswespbij (m)
Nomada similis
© foto: Dick Belgers (2011)

Omschrijving:
De Matglanswespbij komt zeldzaam voor op de pleistocene zandgronden waar ze vervolgens plaatselijk talrijk kan zijn, met name vliegend op Akkerdistel. Na 2014 zijn er nog maar weinig waarnemingen. Het gebrek aan voedselplanten en open nestgelegenheid in heidevelden lijkt de oorzaak van de afname, ook van de gastbij.

Het vrouwtje heeft een zwarte kop en zwart borststuk met rode tekening. De rugplaten zijn rood met een zwarte basis en de eerste helft een getande rand. Antennelid 3 is veel langer dan nummer 4. De scheen van de achterpoot heeft vele, korte uitstekende (naast- en tegenover elkaar) doorntjes.

Het mannetje heeft een zwarte kop en borststuk. De bovenkaak is roodgeel en heeft een stompe top. Ook de vleugelaanhechting is roodgeel. Rugplaten zijn rood met een zwarte basis, nummer 2 en 3 hebben gele zijvlekken. Rode poten.

  gezien op planten: Composieten
Akkerdistel
Asteraceae
Cirsium arvensis
  parasiteert op: Grote roetbij Panurgus banksianus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen