vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Langsprietwespbij
Nomada conjungens
Herrich-Sch�fffer,
1839

Apidae
Nomadinae
Nomada
074006
begin mei t/m half juni
eind mei
half mei
8-10 mm
7-10 mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
32
niet bedreigd
stabiel


Nomada conjugens

Langsprietwespbij (v)

Nomada conjugens

Nomada conjungens (m)
© foto's: Steven Falk


vliegkalender

Verspreiding Nomada conjungens in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Langsprietwespbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Langsprietwespbij kan gemakkelijk verwisseld worden met de Gewone kleine wespbij is in het veld mogelijk. Maar deze zeldzamere soort, Nomada conjungens is voornamelijk in het zuiden en oosten van Nederland aangetroffen. Recent vaker aangetroffen dan in het verleden, en lijkt op te schuiven richting noorden.

Ze komt voor op ruderale terreinen. Spoorwegterrein, uiterwaarden, ruigtes en holle wegen, niet het nette aangeharkte landschap dus.

Ze vliegt in een betrekkelijk korte periode: de maand mei en nog een paar weken in juni, nog wat korter dan de zeer waarschijnlijke gastheer: de Fluitenkruidbij.


(April 2016)
  gezien op planten: Zevenblad
Aegopodium podagraria
  parasiteert op: Fluitenkruidbij Andrena proxima

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen