vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijen

Volg ons: 

geslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Metselbijen
Panzer, 1806

Megachilidae
Megachilinae
Osmia/Hoplitis
067
20
20
maart t/m juli
14 soorten (74%)

O smia
Hopl i tis
Goudenslakkenhuisbij (v)
Osmia aurulenta
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
Metselbijen behoren tot de sub-familie: Megachilinae, de buikverzamelaars: het stuifmeel wordt niet aan de achterpoten vervoerd, maar in speciaal daarvoor bestemde beharing aan de onderzijde van het achterlichaam ('de buik').

Metselbijen (Osmia/Hoplitis) nestelen in allerlei holtes: van gaten in dood hout tot in lege slakkenhuisjes. Zelfs in een sleutelgat van een deur is een nest gevonden. Enkele soorten zijn echte cultuurvolgers en zijn dan ook in de stad veelvuldig waar te nemen. Anderen verkiezen een meer bosrijk (bosranden) biotoop.

Een onderverdeling naar Osmia, metselbijen en Hoplitis, kleine metselbijen is sinds 2010 gebruikelijk.
Veertien metselbijen komen voor op de Rode Lijst (RL).

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: kwetsbaar Gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta zeldzaam 067003
RL: verdwenen Tweekleurige slakkenhuisbij Osmia bicolor afwezig 067004
RL: kwetsbaar Blauwe metselbij Osmia caerulescens vrij algemeen 067005
  Gehoornde metselbij Osmia cornuta vrij zeldzaam 067007
RL: bedreigd Kauwende metselbij Osmia leaiana zeldzaam 067008
RL: verdwenen Waddenmetselbij Osmia maritima afwezig 067010
RL: kwetsbaar Zwartbronzen houtmetselbij Osmia niveata zeldzaam 067011
RL: bedreigd Boommetselbij Osmia parietina zeer zeldzaam 067013
  Rosse metselbij Osmia rufa (Osmia bicornis) algemeen 067015
  Gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa zeldzaam 067016
  Bosmetselbij Osmia uncinata zeldzaam 067018
RL: verdwenen Grote metselbij Osmia xanthomelana afwezig 067020
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: kwetsbaar Slangenkruidbij Hoplitis adunca zeer zeldzaam 067001
RL: verdwenen Zwaluwbij Hoplitis anthocopoides afwezig 067002
RL: kwetsbaar Geelgespoorde houtmetselbij Hoplitis claviventris zeldzaam 067006
  Zwartgespoorde houtmetselbij Hoplitis leucomelana vrij zeldzaam 067009
RL: verdwenen Papaverbij Hoplitis papaveris afwezig 067012
RL: ernstig bedreigd Klavermetselbij Hoplitis ravouxi zeer zeldzaam 067014
RL: gevoelig Driedoornige metselbij Hoplitis tridentata zeer zeldzaam 067017
n.b. Rotsmetselbij Hoplitis villosa afwezig? 067019

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen