Determinatiegids
Bijengids
Behangersbijen
Vrouw
Man
Begrippenlijst


Vrouw: sleutel 1


Man: sleutel 1


Determinatiesleutel Megachile

Heeft het achterlijf 6 segmenten en de antenne 12 leden? Start bij de vrouw-sleutel.

Heeft het achterlijf 7 segmenten en de antenne 13 leden? Start bij de man-sleutel.

Het geslacht Megachile behoort tot de buikverzamelaars, het stuifmeel wordt behulp van de poten naar een speciale 'buikschuier' verplaatst. Deze buikschuier of scopa bestaat uit langere haren en zit aan de onderzijde van het achterlijf. Bij de verschillende soorten heeft deze scopa verschillende kleuren.

In het veld kan verwarring ontstaan doordat het gele stuifmeel de eigenlijke kleur van deze buikschuier of buikborstel verbergt.
Megachile zijn breed gevormde bijen met een ietwat afgeplat achterlichaam.
De in deze gids beschreven Behangersbijen beginnen pas te vliegen vanaf de maand mei. In de maanden juni en juli is de meeste kans om een behangersbij te zien. In de maand augustus neemt het aantal al weer af.
De Lathyrusbij (Chalicodoma) wordt ook wel tot de Morterbijen gerekend. Op wildebijen.nl rekenen we haar vooralsnog toe tot het geslacht van de behangersbijen.

Augustus 2011, herzien april 2014


© Huib Koel

Megachilidae op weg naar Heelblaadjes

© foto: Huib Koel

Meer willen weten over solitaire bijen? Word lid van de werkgroep Hymenoptera, van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
    Gebruikte determinatiesleutels/literatuur:
  • Van der Zanden, G., 1982. Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse niet-parasitaire megachilidae. Nederlandse Faunistische Mededelingen 3: 9-13.
  • Amiet F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer 2004. Apidae 4, Fauna Helvetica 9: 79-87.
  • de Rond J. 2004. Atlas van de Wilde Bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Waterleidingbedrijf Amsterdam.
  • Peeters, T.M.J., I.P. Raemakers & J. Smit 1999. Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Apidae). EIS-Nederland.
  • Peeters et al. (2006) De rotsbehangersbij, nieuw voor Nederland, Nederlandse Faunistische Mededelingen 25: 11-18
  • Schreven, S. (2011) De luzernebehangersbij, nieuw voor de Nederlandse fauna, Nederlandse Faunistische Mededelingen 35: 21-26.
  • Nieuwenhuijsen, H. Determinatietabel voor Megachile - Hymenopvaria 3, 2003-2020.


© wildebijen.nl, 2003-2020