vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:


bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie (etc):

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Luzernebehangersbij
Megachile rotundata
(Fabricius, 1787)

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063015

begin juni t/m
begin september
n.b.
n.b.
8-9mm
7-8mm
in oude kevergangen,
leemwanden,
of plantenstengels
polylectisch
n.b.

n.b.

sleutel 13.1
sleutel 12.2


Luzernebehangersbij

Luzernebehangersbij
Megachile rotundata
© foto: Nico Vereecken

Biotoop luzernebehangersbij

Foeperpot, Groesbeek
© foto: Stijn Schreven
Kaart luzernebehangersbij
Omschrijving:
Megachile rotundata vliegt voornamelijk op luzerne (Medicago sativa) en om die reden wordt ze de Luzernebehangersbij genoemd, maar ook op andere plantensoorten (composieten, schermbloemigen of lookachtigen) kan ze worden aangetroffen.

Het is een kleine soort behangersbij: donkergekleurd met witte tot bruingrijze beharing en een grotendeels witte buikschuier. In het veld is verwisseling met Zilveren fluitje (Megachile leachella) en de Rotsbehangersbij (M. pilidens) mogelijk.

Het vrouwtje van de Luzernebehangersbij heeft donkerbruine haren op kop en borststuk, en witte eindbanden op de tergieten. Onderscheidend kenmerk van de mannetjes is de soms lichtbruine (nooit gele) rand aan het uiteinde van dijbeen 1.

De luzernebehangersbij houdt van warmte: biotopen zoals rivierduinen, groeves in de wijnbouwstreek, droge hellingen, dijken en op het zuiden gerichte bosranden zijn aantrekkelijk.

Nesten worden gemaakt in allerlei gangen: in dood hout, plantenstengels maar ook in voorgeboorde gaten in houtblokken.

De eerste vangst voor Nederland en Belgi© betrof een mannetje, in juni 2009. In de Foeperpot, een klein, drassig natuurgebied van 2 hectare, omsloten door een woonwijk, in Groesbeek (Gelderland).

Bron: NFM 35, Stijn Schreven.

In Toronto werden fijngekauwde stukjes plastic aangetroffen in de nestbouw van de Luzernebehangersbij, met de prikkelende opmerking dat de bij zich weet aan te passen aan de 'moderne' omgeving. (Onderzoek Universiteit Guelph, februari 2014).
  gezien op planten: Vlinderbloemen
Schermbloemen
Composieten
Luzerne
Fabaceae
Apiacea
Asteracea
Medicago sativa
  nestparasiet: Coelioxys echinata
Coelioxys echinata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen