vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Rotsbehangersbij
Megachile pilidens
Alfken, 1924

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063013

eind mei t/m
half september
midden juli
midden juli
9-10mm
8-9mm
in de grond,
onder stenen,
in cementvoegen
van muren
polylectisch
n.b.

n.b.

sleutel 14.1
sleutel 13.1


Rotsbehangersbij

Rotsbehangersbij
Megachile pilidens
© foto: Nico Vereecken

Rotsbehangersbij kaart

Meer informatie?
De Rotsbehangersbij,
nieuw voor de fauna in Nederland

Theo Peeters et al.
2006
Omschrijving:
De Rotsbehangersbij (Megachile pilidens) is enkele jaren geleden, in 2010, aangetroffen op een veld in Zuid-Limburg waar luzerne, Medicago sativa, als groenbemester verbouwd werd, ook stond er veel rode klaver, Trifolium pratense. (waarnemer: Ivo Raemakers).

In 2005 en 2006 waren de eerste waarnemingen, toen ook op Gewone rolklaver. Het is een zuidelijke soort die vooral rond het Middellandse zeegebied voorkomt, en oprukt naar het noorden. De vooral in de kust- en riverduinen voorkomende Megachile leachella, het Zilverenfluitje, lijkt sprekend op deze behangersbij.

De borst van het vrouwtje is lichtbruin/geel behaard, aan de onderkant wit. De rugplaten hebben eindbandjes, rugplaat 6 heeft aan de basis twee witte haarvlekken. Alle rugplaten zijn dicht gepunt, zonder glanzende tussenruimte (Tergiet 3 is dichter gepunt dan die bij M. leachella). De buikschuier is wit, met buikplaat zes zwart behaard.

Dit behangersbijtje heeft een voorkeur voor vlinderbloemen en nestelt in holle ruimtes in de bodem, onder stenen of in de voegen van muren.

Er zijn twee kegelbijen bekend als broedparasiet, waarvan de Schubhaarkegelbij (Coelioxys afra) vooralsnog ��n keer in Nederland is waargenomen.
  gezien op planten: Vlinderbloemen
Gewone rolklaver
Luzerne
Fabaceae
Lotus corniculatus
Medicago sativa
 nestparasiet: Schubhaarkegelbij
Coelioxys brevis
Coelioxys afra
Coelioxys brevis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen