vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Ruige behangersbij
Megachile
circumcincta

(Kirby, 1802)

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063004

begin mei t/m
half september
midden juni
begin juni
11-13mm
11-13mm

in de grond
polylectisch
solitair

vrij zeldzaam
38
bedreigd
sterk afgenomen

sleutel 4.1
sleutel 5.1


Ruige behangersbij

Ruige behangersbij (m)
Megachile circumcincta
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Omschrijving:
Het borststuk en de rugplaten 1-3 (tergieten) van de Ruige behangersbij (Megachile circumcincta) zijn bij het vrouwtje bruingeel behaard. De tergieten 4-6 zijn vooral zwart. Het gezicht is donkerbruin. De buikschuier is grotendeels oranje.

Bij het mannetje van de Ruige behangersbij is het gezicht, het borststuk en de eerste drie rugplaten geelbruin. Net als bij de Grote bladsnijder is het eerste voetlid van de voorpoten ivoorwit gekleurd, twee keer langer dan breed.

Verpreid voorkomen in Nederland: van hoge zandgronden tot in de kustduinen, ook op de waddeneilanden. De soort gaat sterk achteruit, de meeste waarnemingen dateren veelal van voor 1980.

Nestelt in zelf gegraven nesten in de grond, waarbij opvalt dat deze dicht aan het oppervlak liggen (slechts 2 tot 3 cm diep). Amiet noemt ook bovengrondse holtes als nestplaats van de Ruige behangersbij die in Zwitserland al begin april te zien valt. Het is een polylectische soort die het voedsel zoekt in droge, bloemrijke graslanden. Rolklaver en lupine zijn de lievelingssoorten van de vrouwelijke Ruige behangersbij.

augustus 2018


Verspreiding Megachile circumcincta in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Ruige behangersbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: meerdere planten
Gewone rolklaver
Lupine
polylectisch
Lotus corniculatus
Lupinus
  nestparasiet: Slanke kegelbij
Duinkegelbij
Heidekegelbij
Coelioxys elongata
Coelioxys mandibularis
Coelioxys conica

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen