naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Bergbehangersbij
Megachile alpicola
Alfken, 1924

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063001

half mei t/m
half september
eind juli
eind mei
9-10mm
8-9mm

nestelt in
dood hout
polylectisch
solitair

zeldzaam
7
bedreigd
sterk afgenomen

sleutel 8.2
sleutel 10.3


Bergbehangersbij

Bergbehangersbij
Megachile alpicola
�foto: Tim Faasen

Bergbehangersbij

�foto: Stefan Schmidt (ZSM)

vliegkalender

Omschrijving:
De Bergbehangersbij (Megachile alpicola) is een lastig te determineren behangersbij, iets kleiner dan de veel algemener voorkomende Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis). Ze nestelt in dood hout, ook in houtblokken, waarbij de celwanden gemaakt worden van stukjes uitgesneden blad, maar de eindprop uit gekauwd bladmateriaal wordt vervaardigd. De Bergbehangersbij vliegt van half mei tot half september met mogelijkerwijs twee generaties.

  gezien op planten:   
  nestparasiet: Gewone kegelbij Coelioxys inermis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen