vorige sub-familie naar soort volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende sub-familie
Vorige sub-familie
Hulp voor bijen
Last van bijen


geslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

aantal soorten:
waarvan in gids:

vliegtijd:

lengte:

op Rode Lijst:

determinatietabel:

uitspraak:

Maskerbijen
Fabricius, 1793

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012

26
11

eind mei tot begin september
4-9 mm

13 soorten (38%)

pdf, 2009

Hyl ae us
Gewone maskerbij (m)
Hylaeus communis
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Maskerbijen danken hun naam aan het feit dat de mannelijke dieren een opvallend wit/geel gezicht hebben. De vrouwelijke bijtjes hebben vaak 2 gele strepen tussen de ogen. Het zijn overwegend kleine (4-9 mm), zwarte dieren met hier en daar enkele gele vlekken of bandjes, zonder beharing. Een enkele keer heeft het achterlichaam enkele rode gedeeltes. Maskerbijen verzamelen het stuifmeel niet tussen de beharing aan de buikzijde of in korfjes aan de achterpoten, maar in hun krop. De tong is veel korter dan bij andere bijen. Ze verspreiden soms een citroengeur als je ze vastpakt.
In het verleden werd dit geslacht ook met de naam Prosopis aangeduid. Maskerbijen kennen geen broedparasitaire bijen.

Wanneer u een fraaie, correcte foto van een nog niet beschreven bij beschikbaar stelt, wordt de ontbrekende pagina (met bronvermelding) gemaakt.
*= niet verder beschreven

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status Rode Lijst Nummer
niet beschouwd Gekielde maskerbij Hylaeus angustatus verdwenen? 012001
RL: kwetsbaar Duinmaskerbij Hylaeus annularis zeer zeldzaam 012002
niet beschouwd Noordse maskerbij * Hylaeus annulatus 1 waarneming in 1950 012003
  Kortsprietmaskerbij Hylaeus brevicornis vrij zeldzaam 012004
RL: gevoelig Gestippelde maskerbij * Hylaeus clypearis zeer zeldzaam 012005
  Gewone maskerbij Hylaeus communis algemeen 012006
  Poldermaskerbij Hylaeus confusus vrij zeldzaam 012007
  Gehoornde maskerbij Hylaeus cornutus zeldzaam 012008
RL: gevoelig Boemerangmaskerbij * Hylaeus diffornis zeer zeldzaam 012009
  Brilmaskerbij Hylaeus dilatatus vrij zeldzaam 012010
niet beschouwd Slanksprietmaskerbij * Hylaeus gracilicornis 1 waarneming in 1961 012012
  Zompmaskerbij * Hylaeus gredleri zeldzaam 012013
  Tuinmaskerbij Hylaeus hyalinatus vrij zeldzaam 012014
RL: kwetsbaar Weidemaskerbij Hylaeus incongruus/gibbus vrij zeldzaam 012011
RL: ernstig bedreigd Kleine lookmaskerbij * Hylaeus leptocephalus zeer zeldzaam 012015
RL: gevoelig Kleine slanksprietmaskerbij * Hylaeus paulus zeer zeldzaam 012016
RL: kwetsbaar Rietmaskerbij * Hylaeus pectoralis zeldzaam 012017
RL: bedreigd Moerasmaskerbij * Hylaeus pfankuchi verdwenen 012018
RL: kwetsbaar Kleine tuinmaskerbij * Hylaeus pictipes zeldzaam 012019
niet beschouwd Stadsmaskerbij Hylaeus punctatus verschenen in Vlaanderen 012026
RL: gevoelig Lookmaskerbij Hylaeus punctulatissimus zeer zeldzaam 012020
RL: bedreigd Rinks maskerbij Hylaeus rinki zeldzaam 012021
  Resedamaskerbij Hylaeus signatus zeldzaam 012022
RL: gevoelig Stipmaskerbij * Hylaeus styriacus zeer zeldzaam 012023
niet beschouwd Drievlekkige maskerbij * Hylaeus trinotatus 1 waarneming in 1952 012024
RL: ernstig bedreigd Rode maskerbij * Hylaeus variegatus zeer zeldzaam 012025

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen