vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Lathyrusbij
Megachile
ericetorum

(Lepeletier, 1841)
Chalicodoma
ericetorum


Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063005

half april t/m
eind augustus
eind juli
begin juli
13-15mm
12-14mm

bestaande holtes
oligolectisch
solitair

vrij algemeen
74
kwetsbaar
toegenomen

sleutel 2.1
sleutel 11.1
Lathyrusbij (v)
Lathyrusbij (m)
Megachile ericetorum
© foto's: Albert de Wilde

vliegkalender
Omschrijving:
De Lathyrusbij (Megachile ericetorum) wordt door de bioloog Michener beschouwt het als een subgenus van Megachile, anderen vinden het een apart geslacht: Chalicodoma of Mortelbijen.

De Lathyrusbij, de vrouwelijke exemplaren zijn één van de grootste behangersbijen, wordt voornamelijk in het zuiden van Nederland aangetroffen, voorheen alleen in het zuidoosten maar tegenwoordig ook veelvuldig in Zeeland. Plaatselijk zelfs algemeen vooral als men Siererwt (Lathyrus odoratus) in de tuin zaait.

Nestbouw doet deze behangersbij in bestaande holtes zowel boven als onder de grond waarbij aangeboden bamboestokken het goed doen.

Verhoeff beschrijft in zijn onderzoek uit 1943 dat er vier cellen gebouwd worden van klei die aan de binnenkant met hars worden bekleed. Stuifmeel met veel nectar is het voedsel voor de larve. In de laatste cel, dichtbij de nestopening wordt geen eitje gelegd, om parasitaire bijen te misleiden. Megachile ericetorum vliegt op allerlei vlinderbloemigen. De nestparasiet Gouden kegelbij is zeer zeldzaam.
  gezien op planten: Vlinderbloemen
Siererwt
Fabaceae
Lathyrus odoratus
  nestparasiet: Gouden kegelbij Coelioxyx aurolimbata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen