naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte werkster:
Lengte dar:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Late hommel
Bombus soroeensis
(Fabricius, 1777)

Apidae
Apinae
Bombus
083021
mei t/m
half oktober
midden augustus
midden augustus
15-17mm
10-14mm
12-14mm

in de grond
sociaal

zeer zeldzaam
7
ernstig bedreigd
sterk afgenomenLate hommel,  foto: Tim Faasen

Late hommel
Bombus soroeensis
foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De Late hommel is een zwartbehaarde hommel met een rode of witte achterlijfspunt. Verwarring is goed mogelijk met andere zwarte hommels met een rode achterlijfspunt (steenhommel, rode koekoekshommel, grashommel enz.). Mannetjes zijn te herkennen aan gele haren vlak onder de vleugelinplant.
De Late hommel vormt pas laat in het jaar een volk (koningin vliegt vaak pas in de maand mei). Het volk blijft dan ook vrij klein.
De Late hommel kwam voor op de pleistocene zandgronden, in Zuid-Limburg en op de waddeneilanden: Vlieland, Terschelling en Ameland.
Het geschikte biotoop is open landschap tot lichte bossen. De laatste tijd wordt deze hommel alleen nog in Zuid-Limburg (Sint Pietersberg) waargenomen. Deze soort nestelt in de grond, in verlaten muizennesten. De koekoekshommel is niet in Nederland aangetroffen.
  gezien op planten: Wilde Marjolein
Oregano vulgare
  nestparasiet: Bombus quadricolor (niet in Ned) Bombus quadricolor

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen