naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:

soortnaam:

species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Berijpte
geurgroefbij

Lasioglossum albipes
(Fabricius, 1781)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034001
begin april t/m oktober
begin juni
midden augustus
7-9 mm
6-9 mm

nestelt in de grond
solitair in groepjes
meerdere bloemen

vrij algemeen
134
niet bedreigd
stabiel
Berijpte geurgroefbij (m)
Lasioglossum albipes
foto: Huib Koel

Omschrijving: De vrouwtjes van de Lasioglossum albipes lijken sterk op die van de Lasioglossum calceatum, ze hebben een langwerpig gezicht. Tweede en derde rugplaat heeft aan de basis een lichte haarvlek. De sporen aan de achterschenen zijn bezet met circa 20 fijne doorns. De mannetjes hebben soms gedeeltelijk roodgekleurde rugplaten, een gele bovenlip en ook een gezicht dat meer lang is dan breed. Op de hogere zandgronden en in de kustduinen is deze vrij algemeen doch minder gewoon dan L. calceatum. De nesten worden gegraven in de grond (kale plekken) in kleine kolonies. Het biotoop is uiteenlopend, vaak in de beschutting van een bosrand.
  gezien op planten: Schermbloemfamilie
Grasmuur
Paardenbloem
Muizenoor
Havikskruid
Jacobskruiskruid
Madeliefje
Sneeuwbes
Apiaceae
Stellaria graminea
Taraxacum officinale
Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum
Senecio jacobaea
Bellis perennis
Symphoricarpos albus
  nestparasiet: Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen