naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Duingroefbij
Lasioglossum
tarsatum

(Schenck, 1868)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034037

begin april tot
in oktober
begin mei
half juli
5-6 mm
5-6 mm

nestelt in de grond
in kleine groepen

polylectisch

zeer zeldzaam
21
bedreigd
stabiel

Duingroefbij

Duingroefbij
Lasioglossum tarsatum
© foto's: Jeroen de Rond


duingroefbij

Verspreiding L. tarsatum in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Duingroefbij in BelgiŽ
bron: Waarneming.nl

Omschrijving:
De duingroefbij is een kleine, vrij zeldzaam voorkomende, zwarte groefbij die de laatste jaren alleen in de kalkrijke kustduinen wordt aangetroffen. Het biotoop is de dynamische duinen met stuifvalleien.

Het borststuk is glanzend met een grove stippeling (ruimte tussen de puntjes twee keer puntbreedte). De zijkanten van het borststuk (mesopleuren) zijn fijn en dicht gepunt. Mogelijke haarvlekken bij vrouwtje aan zijkant van tergiet 1 en 2. Het gezicht is rond, iets breder dan lang.
Mannetje met een geelachtige bovenlip (labrum), bovenkaak (mandibel) en onderrand van het kopschildje.

Gezien op braam, look-zonder-look, muizenoor, paardenbloem en vertakte leeuwetand. Mogelijk ook veldhondstong, akkerhoornbloem en ruw vergeet-me-nietje.

  gezien op planten: Composieten
Paardenbloem
Vertakte leeuwetand
Muizenoor
Asteraceae
Taraxacum officinale
Leontodon autumnalis
Hieracium pilosella
  nestparasiet: Kleine spitstandbloedbij Sphecodes longulus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen