naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:

species:familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Gewone
franjegroefbij

Lasioglossum
sexstrigatum

(Schenck, 1869)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034036

eind maart tot
oktober
eind april
begin augustus
6-7 mm
5-7 mm

nestelt in de grond
solitair, soms
in groepen
polylectisch

algemeen
279
niet bedreigd
stabiel


gewone franjegroefbij

Gewone franjegroefbij
Lasioglossum sexstrigatum
© foto: Albert de Wilde

gewone franjegroefbij

Gewone franjegroefbij
Lasioglossum sexstrigatum
© foto: Ab Baas

gewone franjegroefbij man

Gewone franjegroefbij (m)
© foto: Ab Baas


gewone franjegroefbij

Verspreiding L. sexstrigatum in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Gewone franjegroefbij in België
bron: Waarneming.nl

Omschrijving:
De Gewone franjegroefbij is één van de meest algemene groefbijen, met een voorkeur van nesten in zandgrond. Bijvoorbeeld bij u in de tuin, tussen de tegels van de bestrating. Ze kunnen dan grote agregaties vormen van individueel, nestelende groefbijtjes.

Het zijn kleine bijtjes, waarbij het borststuk zeer fijn gestippeld is en de zijkanten gerimpeld zijn. Het gezicht bij het vrouwtje is korter dan breed. Tergieten (rugplaten) 2, 3 en 4 hebben grote, ivoorwitte haarbandjes en de eindrand is bruin doorschijnend. Aan de achterpoten zitten aan het binnendijbeen 2 of 3 lange sporen met korte zaagtandjes.

De bevruchte vrouwtjes overwinteren en vliegen vanaf april vooral op wilgen. De volgende generatie wordt bevrucht door mannetjes die vanaf juni gaan vliegen. Die vliegen op diverse soorten bloemen, waaronder heggenrank en gewoon biggenkruid.

Als mogelijke broedparasiet noemt Albert de Wilde S.puncticeps, die hij 'nestinspecterend' aantrof op deze groefbij.

  gezien op planten: Composieten
Wilgen
Gewoon biggenkruid
Groot streepzaad
Heggenrank
Asteraceae
Salicaceae
Hypochaeris radicata
Crepis biennis
Bryonia dioica

  nestparasiet: Geeltipje
Gewone dwergbloedbij
Grote spitstandbloedbij
Nomada sheppardana
Sphecodes miniatus
Sphecodes puncticeps

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen