naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:
species:familie:
sub-familie
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Zesvlekkige groefbij
Lasioglossum
sexnotatum

(Kirby, 1802)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034035
begin april tot
oktober
half augustus
begin juni
10-11 mm
9-10 mm

nestelt in de grond
vermoedelijk solitair
polylectisch

vrij algemeen
83
niet bedreigd
stabiel
Zesvlekkige groefbij
Lasioglossum sexnotatum
foto: Petra Fleurbaaij

Omschrijving:
Een relatief grote groefbij met een opvallende grijze beharing van borststuk. De vleugels zijn iets donkerder gekleurd dan gewoonlijk bij groefbijen. Het achterlijf heeft duidelijke, onderbroken witte haarbandjes, waardoor het achterlijf zes vlekken lijkt te hebben. Zowel vrouwelijk als mannelijk exemplaren hebben een relatief rond gezicht.
Komt verspreid over Nederland voor, maar niet in het noorden.
Nestelt op droge, warme plekken in zanderige of lemige bodem, ruderaal terrein. Nesten werden in 2004 in een tuin in Bennekom (Gelderland) aangetroffen. Of er een nestparasitaire bij of ander insect een relatie heeft met L. sexnotatum is niet bekend.

  gezien op planten: Beklierde duizendknoop
Akkerdistel
Asperge
Boterbloem spp.
Sporkehout
Polygonum lapathifolia
Cirsium arvensis

Ranunculaceae

  nestparasiet: n.b. n.b.

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen