naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Glanzende
franjegroefbij

Lasioglossum
sabulosum

Warncke, 1986

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034042

april t/m
half oktober
eind mei
begin augustus
6-7 mm
6-7 mm

nestelt in de grond
sociaal
polylectisch

zeldzaam
68
niet beschouwd
stabiel


glanzende franjegroefbij

Glanzende franjegroefbij (m)
Lasioglossum sabulosum
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Pas sinds 1986 is de Glanzende franjegroefbij als een aparte bijensoort benoemd. Daarvoor werd deze groefbij als Lasioglossum sextrigatum aangeduid. Met de Gewone franjegroefbij is deze bij dan ook in een gezamenlijke kolonie aan te treffen. Microscopisch onderzoek kan pas de verschillen duiden.
In Nederland komt deze bij voornamelijk voor op de hogere zandgronden (niet langs de kust).
  gezien op planten: Biggenkruid
Braam
Gelderse roos
Sporkehout
Tormentil
 
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen