naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Breedkaakgroefbij
Lasioglossum
laticeps

(Schenck, 1868)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034010

half maart t/m
half oktober
half april
eind juli
6-7mm
6-8mm
in agregaties,
in de grond
primitief sociaal
meerdere bloemen

zeldzaam
24
niet bedreigd
stabiel
Breedkaakgroefbij
Lasioglossum laticeps
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Van Lasioglossum laticeps ofwel de Breedkaakgroefbij, komen jaarlijks twee generaties voor van de vrouwelijke exemplaren. Het in het najaar bevruchte vrouwtje overwintert en legt in het voorjaar eitjes waaruit uitsluitend werksters komen. Uit de latere, tweede generatie worden ook mannelijke breedkaakbijen geboren.

De nesten worden in grote groepen bij elkaar in de zanderige grond gemaakt. In Nederland eigenlijk alleen bekend van Zuid-Limburg, en in het rivierengebied.

Broedparasiet is de Bosbloedbij en mogelijk de Roestbruine bloedbij.

De Breedkaakgroefbij is van de Slanke groefbij te onderscheiden door de kortere kop. De mannetjes zouden moeilijk te onderscheiden zijn van de Duingroefbij (Lasioglossum tarsatum).
  gezien op planten: Composieten Asteraceae
  nestparasiet: Bosbloedbij
Roestbruine bloedbij
Sphecodes ephippius
Sphecodes ferruginatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen