vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijengeslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Langhoornbijen
Scopoli, 1770

Apidae
Apinae
Eucera
078
2
2
april t/m juli
2 soorten (100%)

Euc e ra
Gewone langhoornbij
© foto: Erik van der Spek
Texel - voorjaar 2011

Omschrijving:
De Langhoornbijen kennen twee geslachten de Eucera en de Tetralonia. Van de eerst genoemde zijn 2 soorten bekend in Nederland, van de Tetralonia slechts een, welke niet opgenomen is in deze gids. Langhoornbijen zijn grote bijen, die enigszins op hommels lijken. De mannetjes zijn in het veld gemakkelijk ter herkennen aan de lange voelsprieten of antennes.

VN=verdwenen, EB=ernstig bedreigd, BE=bedreigd, KW=kwetsbaar, GE=gevoelig.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: ernstig bedreigd Gewone langhoornbij Eucera longicornis zeer zeldzaam 078001
RL: bedreigd Zuidelijke langhoornbij Eucera nigrescens zeer zeldzaam 078002

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen