naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Knautiabij
Andrena hattorfiana
Fabricius, 1775

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021032

mei t/m augustus
begin juli
eind juni
13-16mm
14-16mm

hellingen in droge graslanden
solitair
oligolectisch

zeldzaam
19
bedreigd
sterk afgenomen

Large Scabious
mining bee


knautiabij, vrouw, Tim Faasen

Knautiabij (v)
Andrena hattorfiana

knautiabij, man, Tim Faasen

Knautiabij (m)
© foto's: Tim Faasen

vliegkalender
aantal waarnemingen

aantal atlasblokken

Meer weten?
De knautiabij:
bedreigde kroon op beemdkroon

Menno Reemer et al
Entomologische Berichten 2012


Verspreiding Andrena hattorfiana in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Knautiabij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Knautiabij is een grote zandbij waarvan de vrouwtjes soms een gedeeltelijk (eerste deel) rood achterlijf en de mannetjes een geelwit kopschild hebben.

Andrena hattorfiana vliegt vrijwel uitsluitend op Beemdkroon (Knautia arvensis). Het verspreidingsgebied overlapt dus het voorkomen van dit gewas o.a. in Zuid-Limburg en enkele bloemrijke oevers van de Maas, Rijn en Schelde. In 2023 vond de Insectenwerkgroep Zeeland een populatie van de knautiabij in het Zeeuwse dorp Wemeldinge (gemeente Kapelle).

In Zuid-Limburg bleek dat bij minimaal 50 Beemdkroon de soort bijna altijd aanwezig is. Bij 25 planten is de kans slechts 30%. Het achteruitgaan van Beemdkroon, de drachtplant, vormt de grootste bedreiging voor de Knautiabij. Duifkruid (Scabiosa columbaria) bloeit iets te laat om een goede vervanging te zijn.

  gezien op planten: Beemdkroon
Duifkruid
Gewoon knoopkruid
Grote centaurie
Knautia arvensis
Scabiosa columbaria
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
  nestparasiet: Knautiawespbij Nomada armata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen