vorige geslacht naar soort volgend geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijengeslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Klokjesbijen
Latreille, 1809

Megachilidae
Megachilinae
Chelostoma
065
4
4
mei t/m augustus
1 soort (25%)

Chelost o maGrote klokjesbij
Chelostoma rapunculi
foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
Klokjesbijen nestelen voornamelijk in hout of rietstengels. Maar aangeboden nestplekken in een 'insectenhotel'blokken worden ook geaccepteerd. Behalve de Ranonkelbij zijn de andere drie klokjesbijen gespecialiseerd op de planten uit de klokjesfamilie (campanulacea).
Klokjes (Campanula's) komen in het landelijke gebied nog maar spaarzaam voor. In tuinen worden ze vaker aangeplant. Dat is het tegenwoordige biotoop van drie soorten klokjesbijen. De populariteit van 'insectenhotels' onder tuinliefhebbers werpt zijn vruchten af. De Ranonkelbij houdt meer van boterbloemen (Ranunculaceae) en komt dus juist meer in het landelijke gebied voor.

Mannetjes van klokjesbijen willen nog wel eens slapend in de bloemen worden aangetroffen, ook overdag bij bewolkt weer.

Alleen de zuidelijke klokjesbij staat nog op de Rode Lijst 2018 (RL). In 2003 waren dat nog drie soorten.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
Kleine klokjesbij Chelostoma campanularum zeldzaam 065001
RL: Bedreigd Zuidelijke klokjesbij Chelostoma distinctum zeer zeldzaam 065002
  Ranonkelbij Chelostoma florisomne vrij zeldzaam 065003
  Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi vrij zeldzaam 065004

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen