naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Roetbijen
Kleine roetbij
Panurgus calcaratus
Scopoli, 1763

Andrenidae
Panurginae
Panurgus
022002

juni t/m september
eind juli
midden juli
8-9 mm

schrale bermen/zandpaden
communaal

oligolectisch,
op gele composieten

algemeen
150
niet bedreigd
stabiel

Large Shaggy bee
Kleine roetbij (m)
Panurgus calcaratus
© foto: dr. Heiko BellmannKleine roetbij (v)
© foto: Steven FalkKleine roetbij (v)
© foto: Huib Koel

vliegkalender

Verspreiding Panurgus calcaratus in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Kleine roetbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Kleine roetbijen, (Panurgus calcaratus) kunnen gemakkelijk verward worden met zandbijen. Nadere beschouwing leert dat de voorvleugel maar 2 cubitale cellen telt. Het borststuk is compact, afgerond en met een fijne, verspreide bestippeling. De randen van de rugplaten zijn verdiept en bruin doorschijnend. De beharing is met lange, zwarte verzamelharen. De schenen en voetleden zijn geelbruin behaard.

Kleine roetbijen worden gevonden op droge zandgronden, langs bosranden. Soms plaatselijk algemeen, maar niet in de kustprovincies. De soort nestelt communaal: meerdere vrouwtjes gebruiken dezelfde ingang maar hebben vervolgens ieder een eigen nestruimte.

Stuifmeelverzameling gebeurt niet in korfjes aan de poten of d.m.v. een buikschuier. Roetbijen 'wentelen' zich in het stuifmeel zodat ze over het gehele lichaam bedekt is met stuifmeelpollen. Van gele composieten met lintbloemen, met name uit de subfamilie Chichorioideae.

augustus 2021

  gezien op planten: Composieten Asteraceae
  nestparasiet: Bruinsprietwespbij
Nomada fuscicornis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen