naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte: M

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wol- en harsbijen
Kleine harsbij
Anthidium strigatum
(Panzer, 1805)
Anthidiellum strigatum

Megachilinae
Anthidium
061006

juni t/m augustus
eind juli
begin juli
6-7mm
6-7mm

metselt cocondruppel
solitair

vrij zeldzaam
78
niet bedreigd
stabiel


H.Bellmann, Volkersen(BRD), aug 1970
Kleine Harsbij
Anthidiellum strigatum
© foto: dr. Heiko Bellmann


Anouk Aldolph

Nesten op grafsteen
begraafplaats Zuidwolde

© foto: Anouk Adolph

Verspreiding Anthidiellum strigatum in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Kleine harsbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Kleine harsbij, (Anthidium strigatum/Anthidiellum strigatum) komt in Nederland voornamelijk in het midden en oosten van het land voor op droge en warme plekken. De noordelijkste waarneming komt uit Assen, maar mogelijk is dit een waarnemingseffect.

De vrouwtjes metselen een nest van plantenvezels en hars. Nauwelijks 1 cm lang en druppelvormig, hangend aan een steen of tak met name in de buurt van naaldbomen (hars). Op een begraafplaats in Zuidwolde (DR) zijn vijf urntjes gevonden, aan een grafsteen. De Kleine harsbij begint in het begin van de maand juni met bouwen. De larve groeit in de nazomer, spint zich in en overwintert als rustlarve. De verpopping vindt in het voorjaar plaats.
Mannetjes worden vaak slapend, hangend aan een grasstengel, aangetroffen.

De Kleine harsbij is de kleinste bij van het geslacht. Het lichaam is met talrijke kleine gele streepjes versierd. De onderzijde van het borststuk is wit. De Kleine harsbij vliegt vooral op de gewone en de moerasrolklaver, maar ook op gele composieten.

Het aantal waarnemingen van de Kleine harsbij neemt de laatste jaren toe, ook de broedparasitaire tubebij wordt recent vaker waargenomen. De reuzenertswesp wordt alleen in Zuid-Limburg gezien.

  gezien op planten: Gewone rolklaver
Moerasrolklaver

Kruipend stalkruid
Akkerdistel
Gele composieten
Lotus corniculatus
Lotus pedunculatus
Ononis repens
Cirsium arvense
Asteraceae
  nestparasiet: Gele tubebij
Reuzenertswesp
Stelis signata
Leucospis dorsigera

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen