naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Dikpootbij
Klaverdikpoot
Melitta leporina
(Panzer, 1799)

Melittidae
Melittinae
Melitta
042002

juni t/m september
midden juli
begin juli
11-13mm

nest in grond
onbekend

vrij zeldzaam
79
niet bedreigd
stabiel

sleutel 2.1
sleutel 2.1
Klaverdikpoot
Melitta leporina
© foto: Albert de Wilde


klaverdikpoot
Omschrijving:
De Klaverdikpoot kan verspreid over gehele land worden aangetroffen, maar het voorkeur biotoop bestaat uit graslanden, dijken en bermen met name in de klei- en l�ssgebieden. Door de monocultuur in de graslanden gaat ook deze dikpootbijsoort achteruit. Het merendeel van de waarnemingen komt uit Zeeland (insectengroep Zeeland).

Herkenning:
Een geelbruin behaarde bij - het borststuk heeft ook zwarte haren - met op het achterlijf brede, witte haarbanden. Verwisseling met mannetje Pluimvoetbij is mogelijk: de man klaverdikpoot heeft oranje gekleurde antenne's (aan de onderkant).

Nest/paring:
Het nest van Melitta leporina ligt vaak aan de rand van graspollen, uit de zon, in vaak stevige, kleiige bodem. Het is een verticaal gegraven nest, dat zich na circa 10 cm vertakt. Aan het einde van elke vertakking (circa 8 stuks) zit een broedruimte (holte). De nestingangen liggen tussen de 70cm en 150cm uit elkaar. De mannetjes patrouilleren niet bij de nesten, maar meer bij de bloemen, waar ook de paring plaatsvindt.

Bloembezoek:
Deze soort is op vlinderbloemen gespecialiseerd met name op Witte klaver (Trifolium repens) en Luzerne (Medicago sativa). Per pollenvlucht wordt er 5 tot 7 mg vervoerd, in circa 16 tot 18 vluchten per dag. De Klaverdikpoot begint te vliegen wanneer de gemiddelde temperatuur boven de vijftien graden komt. Op hele warme uren (temperatuur boven de 30) wordt er niet gevlogen, de bij houdt dan een 'si�sta'. Zakt de temperatuur in de middag dan wordt er weer gevlogen. De mannetjes slapen in groepen bij de planten.

Meer informatie?
Onderzoek W. Celary
Universiteit van Krakau
Bioone.org


Verspreiding Melitta leporina in NL
in bron: Waarneming.nl

Verspreiding Klaverdikpoot in Belgi�
in bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: vlinderbloemen
Gewone rolklaver
Luzerne
Citroengele honingklaver
Hazenpootje
Rode klaver
Witte klaver
Wilde marjolein
Fabaceae
Lotus cornuculatus
Medicago sativa
Melilotus officinalis
Trifolium arvense
Trifolium repens
Trifolium pratense
Oregano vulgare
  nestparasiet: Zwartsprietwespbij
Nomada flavopicta

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen