naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Dikpootbij
Kattenstaartdikpoot
Melitta nigricans
Alfken, 1905

Melittidae
Melittinae
Melitta
042003

juni t/m september
begin augustus
begin augustus
10-12mm

nest in grond
man 'sociaal'
oligolectisch,
op grote kattenstaart

vrij zeldzaam
73
niet bedreigd
stabiel

sleutel 3.2
sleutel 3.1


Kattenstaartdikpootbij - Tiengemeten - 2015

Kattenstaartdikpootbij (v)
Melitta nigricans
© foto: Huib Koel

Kattenstaartdikpootbij - man

Kattenstaartdikpootbij (m)
© foto: Tim Faasen


kattenstaartdikpoot

Verspreiding Melitta nigricans in NL
in bron: Waarneming.nl

Verspreiding Kattenstaartdikpoot in BE
in bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De Kattenstaartdikpoot dankt haar naam, zoals alle dikpootbijen, aan de plant waar ze nectar en stuifmeel verzamelt: Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). De periode wanneer deze bij valt waar te nemen valt gelijk met de bloeiperiode van de Grote kattenstaart en is dus vrij kort.

Het groene stuifmeel, dat wordt vermengd met nectar, wordt aan de achterpoten vervoerd en is duidelijk herkenbaar.

Melitta nigricans heeft (zowel man als vrouw) witte achterlijfbanden. Van beiden is de laatste tars van poot 1 en 2 helrood gekleurd. De mannetjes patrouilleren rond de bloemplanten of zitten er 'op wacht'. Soms slapen ze er.

De verspreiding in Nederland blijft beperkt tot het rivieren- en bekengebied in het zuiden van Nederland. De meest noordelijkste waarneming is langs de rivier de IJssel, bij Zwolle. In Den Haag (Zuiderpark/Haagse Beek) zit ook een populatie.

Ondanks dat de insectenplant, volgens Floron, bijna in elk uurhok (vijf bij vijf kilometer) voorkomt, redt de Kattenstaartdikpoot het niet met ��n enkele plant. Om ��n broedcel te voorzien van voldoende stuifmeel heeft ze minimaal 245 bloemen nodig. Wellicht is het de geschikte nestlocatie die ontbreekt of is het het maaibeleid?


Kattenstaartdikpootbij

Kattenstaartdikpootbij (m)
© foto: Hans van Rafelghem - Oosterzele (Belgi�)

Biotoop Tiengemeten - aug. 2015

Biotoop Kattenstaartdikpoot - Eiland Tiengemeten (m)
© foto: Huib Koel - aug. 2015

  gezien op planten: Grote kattenstaart
Lythrum salicaria
  nestparasiet: Nomada flavopicta Nomada flavopicta

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen