Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Gehoornde
maskerbij

Hylaeus cornutus
Curtis, 1831

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012008

midden mei tot
eind september
begin augustus
begin juli
6-7,5mm
6-8mm

plantenstengels,
steilwandje
n.b.

zeldzaam
22
niet bedreigd
stabiel
Gehoornde maskerbij
Hylaeus cornutus
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Een aan de volledig zwarte kop, zowel bij het mannetje als bij het vrouwelijk geslacht, is de Gehoornde maskerbij (Hylaeus cornutus) goed in het veld te herkennen.

Voor het eerst waargenomen in Maastricht in 1977, maar lijkt in de latere jaren opgerukt te zijn naar noordelijke streken. Het is een warmteminnende soort die voorkomt op ruderale terreinen, spoorwegemplacementen en op rivierdijken langs de Maas, o.a. uit de 'Blauwe kamer', bij Rhenen.

De Gehoornde maskerbij nestelt in dode stengels van onder andere braam of kruiden. Volgens Lefeber broedt ze ook in steilwandjes. Hylaeus cornutus vliegt op verschillende soorten bloemen.

  gezien op planten: Wilde kruisdistel
Zandblauwtje
Gewone berenklauw
Eryngium campestre
Jasione montana
Heracleum sphondylium
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen