Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Poldermaskerbij
Hylaeus confusus
Nylander 1852

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012007

eind mei t/m
september
eind juli
eind juni
6-8mm
6-7mm

holle, houtige ruimtes
n.b.

vrij zeldzaam
211
niet bedreigd
stabiel
Poldermaskerbij
Hylaeus confusus
© foto: Dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
De Poldermaskerbij (Hylaeus confusus) kent een ruime verspreiding in Nederland, maar op de zeekleigebieden komt ze minder voor. Zoals de meeste maskerbijtjes nestelt ook de Poldermaskerbij in holle stengels zoals van braam en vlier, maar ook bijvoorbeeld in knikkergallen op eik. Verwarring met Weidemaskerbij (Hylaeus gibbus) is mogelijk. Dit bijtje vliegt op meerdere soorten bloemen (polylectisch).

  gezien op planten: Ranonkelfamilie Ranunculaceae
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen