Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Gewone maskerbij
Hylaeus communis
Nylander, 1852

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012006

eind mei t/m
september
eind juli
eind juni
5,5-7,0mm
4,5-6,0mm

holle, houtige ruimtes
n.b.

algemeen
304
niet bedreigd
stabiel
Gewone maskerbij (m&v)
Hylaeus communis
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Samen met de Tuinmaskerbij komt de Gewone maskerbij (Hylaeus communis) het meeste in Nederland voor, en ook in alle mogelijke gebieden: van spooremplacement tot achtertuin, van heidegebied tot sloot- en vaartranden. De Gewone maskerbij nestelt in allerlei holle, houtige ruimtes (stengels van braam, vlier) maar ook in de rietsigaargallen gemaakt door halmvliegen in de lisdodde. Voedsel vindt ze op verschillende bloemen.

  gezien op planten: geranium
vrouwenmantel
vuurdoorn
heggenrank
Gewone berenklauw
Geranium
Alchemilla mollis


Heracleum sphondylium
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen