vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Kleine metselbijen
Papaverbij
Hoplitis papaveris
(Latreille, 1799)

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067012

half mei t/m
half augustus
half juni
half juni
9-12mm
9-11mm

holtes in de grond
solitair in groepen
polylectisch

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 16.1
sleutel 10.2
Papaverbij
Hoplitis papaveris
© foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
De papaverbij (voorheen Osmia papaveris) is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van de grootschalige landbouw.
De laatste vondst in Nederland is van 1953. Rond 1950 nog waargenomen in 20 atlasblokken. De papaverbij bekleedt de binnenkant van haar kokervormig nest dat ongeveer vier centimeter diep in de grond wordt gemaakt, met bloembladeren van papaver (Papaver rhoeas) of muskuskaasjeskruid (Malva moschata).

  gezien op planten: Papaver
Muskuskaasjeskruid
Papaver rhoeas
Malva moschata
  nestparasiet: Gewone kegelbij
Duinkegelbij
Coelioxys inernis
Coelioxys mandibularis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen