vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Kleine metselbijen
Zwaluwbij
Hoplitis anthocopoides
Schenck, 1853

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067002
half mei t/m augustus
n.b.
n.b.
9-10 mm
8-10 mm

diverse holtes
n.b.
oligolectisch

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 19.2
sleutel 7.2
Zwaluwbij
Hoplitis anthocopoides
foto:

Omschrijving:
De zwaluwbij (voorheen Osmia anthocopoides) is slechts drie keer in Nederland aangetroffen, telkens in Zuid-Limburg. De laatste waarneming is uit 1953 bij de St. Pietersberg. De eerste vondst was in Nijswiller in 1903, inclusief een nestje. Het nest wordt gemetseld van vochtige grond (klei) en steentjes op stenen en rotsen. Vervolgens glad gestreken met klei.
Ook de zwaluwbij vliegt uitsluitend op slangenkruid (Echium vulgare), net als de Slangenkruidbij (Hoplitis adunca).

  gezien op planten: Slangenkruid
Echium vulgare
  nestparasiet: Dioxys tridentata
Chrysura austriaca
Dioxys tridentata
Chrysura austriaca

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen