vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Zwaluwbij
Hoplitis anthocopoides
Schenck, 1853

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067002
half mei t/m augustus
n.b.
n.b.
9-10 mm
8-10 mm

diverse holtes
n.b.
oligolectisch

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 19.2
sleutel 7.2
Zwaluwbij (v)Hoplitis anthocopoides(m)
© foto's: Niels Godijn

Over de recente waarneming:
Film door Niels Godijn

Omschrijving:
De zwaluwbij (voorheen Osmia anthocopoides) is slechts sporadisch in Nederland aangetroffen. Kwamen voorheen de waarnemingen uit Zuid-Limburg, recent is er een populatie aangetroffen op de Maasvlakte bij Rotterdam. Daar nestelen deze aan rotsen gebonden metselbijen op de basaltblokken. En fourageren op hun geliefde drachtplant: echium of slangenkruid.

De voorlaatste waarneming was uit 1953 bij de St. Pietersberg. De eerste vondst was in Nijswiller in 1903, inclusief een nestje. Het nest wordt gemetseld van vochtige grond (klei) en steentjes op stenen en rotsen. Vervolgens glad gestreken met klei. Misschien moet er meer langs de oevers worden geļnventariseerd, vooral als slangenkruid veelvuldig voorkomt.

  gezien op planten: Slangenkruid
Echium vulgare
  nestparasiet: Dioxys tridentata Dioxys tridentata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen