vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Kleine metselbijen
Panzer, 1806

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067
8
8
maart t/m juli
6 soorten (74%)

Hopl i tis
Geelgespoorde houtmetselbij (v)
Hoplitis claviventris
© foto: Steven Falk

Omschrijving:
Metselbijen behoren tot de sub-familie: Megachilinae, de buikverzamelaars: het stuifmeel wordt niet aan de achterpoten vervoerd, maar in speciaal daarvoor bestemde beharing aan de onderzijde van het achterlichaam ('de buik').

Metselbijen nestelen in allerlei holtes: van gaten in dood hout tot in lege slakkenhuisjes. Zelfs in een sleutelgat van een deur is een nest gevonden. Enkele soorten zijn echte cultuurvolgers en zijn dan ook in de stad veelvuldig waar te nemen. Anderen verkiezen een meer bosrijk (bosranden) biotoop.

De onderverdeling naar Osmia, metselbijen en Hoplitis, kleine metselbijen is sinds 2010 gebruikelijk. Wildebijen hanteert ook die onderverdeling, maar heeft één determinatiesleutel voor beide geslachten. Acht metselbijen en zes kleine metselbijen komen voor op de Rode Lijst (RL).

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: kwetsbaar Slangenkruidbij Hoplitis adunca zeer zeldzaam 067001
RL: verdwenen Zwaluwbij Hoplitis anthocopoides zeer zeldzaam 067002
RL: kwetsbaar Geelgespoorde houtmetselbij Hoplitis claviventris zeldzaam 067006
  Zwartgespoorde houtmetselbij Hoplitis leucomelana vrij zeldzaam 067009
RL: verdwenen Papaverbij Hoplitis papaveris afwezig 067012
RL: ernstig bedreigd Klavermetselbij Hoplitis ravouxi zeer zeldzaam 067014
RL: gevoelig Driedoornige metselbij Hoplitis tridentata zeer zeldzaam 067017
n.b. Rotsmetselbij Hoplitis villosa afwezig? 067019

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen