vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:familie:
subfamilie:
genus:
nummer:

aantal soorten:
waarvan koekoekshommels:
beschreven in gids:
vliegtijd:

op Rode Lijst:

uitspraak:

Hommels
en koekoekshommels
Latreille, 1802

Apidae
Apinae
Bombus/Psithyrus
83

29

7
24
begin februari t/m begin oktober
17 soorten (63%)

B o mbus


aardhommel

Aardhommel
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Hommels zijn kleurige, harige en vaak fors gebouwde sociale insecten, die ook bij lagere temperaturen vliegen. Ze kunnen hun vleugelspieren niet alleen gebruiken om te vliegen, maar door hun vleugels 'los te koppelen', gebruiken ze dezelfde spieren om op te warmen. Hierdoor kunnen ze bij lagere temperaturen vliegen dan andere hymenoptera (vliesvleugeligen).

Hommels hebben drie, in grote gelijke cubitaalcellen (bijen hebben er twee), de drie ocelli (enkelvoudige ogen) staan in een lijn en niet in een driehoek.

Door de verschillende kleuren lijkt identificatie gemakkelijk, bij hommels komen echter kleurafwijkingen veelvuldig voor. In dit overzicht zijn ook de parasitaire koekoekshommels (Psithyrus) opgenomen. Van koekoekshommels worden vaker darren waargenomen dan vrouwelijke exemplaren. Van een aantal hommels is naast de lichaamslengte van de vrouwelijke (werkster) en mannelijke (dar) exemplaren ook de grootte van de koningin opgenomen. De grootte van de werksters kan gedurende het seizoen sterk varieren.

Het nest wordt gemaakt van was, die de vrouwelijke exemplaren uit speciale klieren produceren. Ze bouwen daarvan broedcocons waarin de koningin het eitje legt. Het hommelnest wordt in het voorjaar gebouwd door de koningin, later wordt deze taak overgenomen door de werksters. De koningin hoeft dan alleen nog maar eitjes te leggen. Aan het einde van het seizoen worden nieuwe koninginnen geboren, die vervolgens uitvliegen om, na bevruchting, ergens alleen te overwinteren. De rest van het volk gaat dood.

Soorten/species Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: verdwenen Lichte koekoekshommel Bombus barbutellus verdwenen 083001
RL: kwetsbaar Tweekleurige koekoekshommel Bombus bohemicus vrij zeldzaam 083002
  Gewone koekoekshommel Bombus campestris algemeen 083003
RL: verdwenen Boloog * Bombus confusus verdwenen 083004
onv. gegevens Wilgenhommel Bombus cryptarum n.b. 083005
RL: verdwenen Waddenhommel * Bombus cullumanus verdwenen 083006
RL: verdwenen Gele hommel Bombus distinguendus verdwenen 083007
  Tuinhommel Bombus hortorum algemeen 083008
RL: ernstig bedreigd Heidehommel Bombus humilis sterk afgenomen 083009
  Boomhommel Bombus hypnorum algemeen 083010
RL: kwetsbaar Veenhommel Bombus jonellus vrij zeldzaam 083011
  Steenhommel Bombus lapidarius algemeen 083012
  Veldhommel Bombus lucorum algemeen 083013
onv. gegevens Grote veldhommel * Bombus magnus n.b. 083014
RL: bedreigd Moshommel Bombus muscorum zeldzaam 083015
  Boomkoekoekshommel * Bombus norvegicus zeldzaam 083016
  Akkerhommel Bombus pascuorum algemeen 083017
RL: verdwenen Limburgse hommel * Bombus pomorum verdwenen 083018
  Weidehommel Bombus pratorum algemeen 083019
RL: kwetsbaar Grashommel Bombus ruderarius vrij zeldzaam 083020
RL: verdwenen Grote tuinhommel Bombus ruderatus verdwenen 083021
RL: bedreigd Rode koekoekshommel Bombus rupestris zeldzaam 083022
RL: ernstig bedreigd Late hommel Bombus soroeensis zeer zeldzaam 083023
RL: verdwenen Donkere tuinhommel Bombus subterraneus verdwenen 083024
RL: ernstig bedreigd Boshommel Bombus sylvarum zeer zeldzaam 083025
  Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris algemeen 083026
  Aardhommel Bombus terrestris algemeen 083027
RL: kwetsbaar Grote koekoekshommel Bombus vestalis vrij zeldzaam 083028
RL: ernstig bedreigd Zandhommel Bombus veteranus zeer zeldzaam 083029

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen