vorige bij Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zijdebijen
Heizijdebij
Colletes succinctus
Linnaeus, 1758

Colletidae
Colletinae
Colletes
011009
eind juli t/m
september
eind augustus
eind augustus
10-12 mm
8-11 mm

zandkantjes/
paadjes
n.b.

vrij zeldzaam
131
niet bedreigd
stabiel


Heizijdebij

Heizijdebij

Heizijdebij
© foto's: Nico Vereecken

Heizijdebij

Heizijdebij (m)
© foto: Albert de Wilde

vliegkalender

Verspreiding Heizijdebij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Heizijdebij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Colletes succinctus, de Heizijdebij, heeft een voorliefde voor struikheide (Calluna vulgaris) en komt voor op gezonde heidevelden van enige omvang.

Het vrouwtje heeft een roodbruine beharing van het borststuk (rugzijde), de achterlijfsplaten zijn glanzend zwart met smalle eindbandjes, de eerste duidelijk zichtbaar onderbroken. Het eerste tergiet heeft een witte beharing aan de basis en aan de zijkanten. De lengte van de wangen bedraagt de helft van de antennebreedte.

Bij het mannetje, ook met een roodbruine beharing van het borststuk, zijn de wangen tot drievierde van de antennebreedte. Bij het mannetje loopt de beharing van de eindbandjes door. Achterlijfsplaat zes heeft voor de eindrand twee groeven.
  gezien op planten: Struikheide
Erica
  nestparasiet: Heideviltbij Epeolus cruciger

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen