wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zijdebijen
Heizijdebij
Colletes succinctus
Linnaeus, 1758

Colletidae
Colletinae
Colletes
011003

eind juli
t/m september
midden augustus
eind augustus
10-12mm
8-11mm

zandkantjes/paadjes
n.b.

vrij zeldzaam
111
niet bedreigd
stabiel


klik voor andere foto
Colletes succinctus
foto: Nico Vereecken
(klik op de foto voor andere, grotere afbeelding)
Omschrijving: Een soort die voorliefde heeft voor struikheide (Calluna vulgaris), komt voor op gezonde heidevelden van enige omvang. Het vrouwtje heeft een roodbruine beharing van het borststuk (rugzijde), de achterlijfsplaten zijn glanzend zwart met smalle eindbandjes, de eerste duidelijk zichtbaar onderbroken. Het eerste tergiet heeft een witte beharing aan de basis en aan de zijkanten. De lengte van de wangen bedraagt de helft van de antennebreedte. Bij het mannetje zijn de wangen tot drievierde van de antennebreedte. Bij het mannetje loopt de beharing van de eindbandjes door. Achterlijfsplaat zes heeft voor de eindrand twee groeven.
  gezien op planten: Struikheide
Erica
  nestparasiet: Heideviltbij Epeolus cruciger

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen