Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Halictus)
Heidebronsgroefbij
Halictus confusus
Smith, 1853
Halictidae
Halictinae
Halictus
033002

april t/m
half oktober
begin juli
half augustus
6-8mm
7-9mm

nest in de grond
wellicht primitief
sociaal

vrij zeldzaam
148
niet bedreigd
stabiel
Heidebronsgroefbij
Halictus confusus
© foto: Albert de Wilde


Verspreiding Halictus confusus in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Heidebronsgroefbij in BelgiŽ
bron: Waarneming.nl

vliegkalender Omschrijving:
Het vrouwtje van de Heidebronsgroefbij (Halictus confusus) is geheel groen tot bronskleurig met haarbandjes op het achterlijf. De lengte varieert rond de 7 mm.

De Heidebronsgroefbij kan worden gevonden op de pleistocene zandgronden en in de kustduinen. Er komen in Europa twee ondersoorten voor: alpinus en perkinsi. In Nederland alleen de subspecie: perkinsi.

In het voorjaar verschijnen de bevruchte vrouwtjes. Deze graven nesten waaruit in augustus de vrouwtjes en mannetjes te voorschijn komen. De mannetjes sterven na de copulatie en de vrouwtjes overwinteren in de grond. De mannetjes lijken sterk op die van de Parkbronsgroefbij, Halictus tumulorum.

De nestparasiet, de bloedbij Specodes cristatus, is in Nederland nog niet aangetroffen.
  gezien op planten: Vlinderbloemen
Fabaceae
  nestparasiet: Specodes cristatus (?) Specodes cristatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen