Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Heggenrankbij
Andrena florea
Fabricius, 1793

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021023

mei t/m augustus
eind juni
begin juni
12-13mm
11-12mm

op onbegroeide
plekken
soms in kleine
groepen
monolectisch

vrij zeldzaam
76
niet bedreigd
stabiel


andrena florea © foto Huib Koel

© foto: Huib Koel

andrena florea © foto Albert de Wilde

Heggenrankbij
Andrena florea
© foto: Albert de Wilde

vliegkalender

Verspreiding Andrena florea in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Heggenrankbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De beharing op kop en borststuk van de Heggenrankbij (vrouw) is bruin. Het achterlijf aan de voorkant (2e segment) is wat roodachtig. Verwarring van deze zandbij met Andrena rosae of Andrena trimmerana.

Het biotoop waar de heggenrankbij zich thuis voelt, is heel verschillend. Zowel op droge schrale grond als langs bosranden, in tuinen maar ook in het duin. De plant heggenrank (Bryonia cretica) schijnt de enige drachtplant te zijn voor stuifmeel, met name in de ochtend. Heggenrank is tweehuizig: de mannelijke plant is leverancier van het stuifmeel. Op een zonnige dag tijdens de bloeitijd van de plant is een ontmoeting met de heggenrankbij, Andrea florea bijna gegarandeerd, behalve in de kuststreek. Zonder een duidelijk reden is de bij in de Hollandse duinen slechts zelden waargenomen, terwijl heggenrank daar regelmatig voorkomt. In de middag wordt met name nectar gehaald, ook op wilde liguster.

Na intensieve bijeninventarisatie in Zeeland komt de heggenrankbij op vele plekken voor. Wellicht toch een waarnemingsprobleem?
De nesten worden meestal in vrij harde, niet begroeide bodem gemaakt waarbij de hoofdingang slechts enkele centimeters diep is. De nestingang blijft 's ochtends open, in de middag wordt deze afgedekt.
Er is geen broedparasiet bekend, wel komt het zandbijwaaiertje (Stylops melittae) voor op deze bij.
  gezien op planten: Heggenrank Bryonia cretica
  nestparasiet: niet bekend  

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen