Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Halictus)
Parkbronsgroefbij
Halictus tumulorum
(Linnaeus, 1758)
Halictidae
Halictinae
Halictus
0330011

mei t/m oktober
eind mei
eind augustus
6-8mm
7mm

in de grond
enig sociaal gedrag
meerdere bloemen

algemeen
327
niet bedreigd
stabiel


A. Gogala

Parkbronsgroefbij
Halictus tumulorum
© foto: dr. Andre Gogala


Verspreiding Halictus tumulorum in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Parkbronsgroefbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

vliegkalender Omschrijving:
De Parkbronsgroefbij, (Halictus tumulorum) lijkt veel op de Heidebronsgroefbij (Halictus confusus) met haar metaalgroene kleur. De kop is aan de achterkant iets dikker dan Halictus confusus. Het onderscheid bij de mannetjes is alleen onder de microscoop te zien.

Deze groefbij komt algemeen in Nederland voor maar in tegenstelling tot de Heidebronsgroefbij meer op klei en veengrond. Ook in tuinen en parken weet ze haar nest te bouwen.

Net als de meeste groefbijen overwintert het bevruchte vrouwtje die vervolgens in het voorjaar haar eitjes legt. De eerste jonge vrouwtjes blijven in het nest om de andere jongen en het broed te verzorgen, enigszins sociaal gedrag. Deze 'werksters' zijn vaak kleiner dan de bijen die het nest gestart hebben. Vanaf juni worden ook mannelijke exemplaren geboren, die vervolgens na de paring sterven.
  gezien op planten: n.b. n.b.
  nestparasiet: Bosbloedbij Sphecodes ephippius

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen