vorige bij Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Grote bladsnijder
Megachile
willughbiella

Kirby, 1802

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063017

half mei t/m augustus
begin juli
begin juli
14-16mm
12-14mm

divers
polylectisch
soms communale
nestwijze

algemeen
150
niet bedreigd
stabiel

sleutel 7.1
sleutel 5.2


klik voor andere foto

Grote bladsnijder
Megachile willughbiella
© foto: Petra Fleurbaaij

(klik op de foto voor andere, grotere afbeelding)


Megachile willughbiella in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grote bladsnijder in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Grote bladsnijder (Megachile willughbiella)is ��n van de meest algemene behangersbijen van Nederland. Ze nestelt in allerlei natuurlijke en kunstmatige holtes in dood hout, oude kevergangen, gangen van de wilgenhoutrups, nestblokken, muren, dikke rietstengels maar ook in de grond. Doorsnee van de gang: 6 tot 9 mm.

Het mannetje van de Grote bladsnijder heeft een forse kop met dikke, zwarte kaken en zoals vaker bij mannetjes bijen een lichte beharing van het gezicht. De borst heeft vervolgens een lichtbruine beharing en het achterlijf is vrijwel zwart, karig behaard en naar verhouding vrij kort. Aan de voorpoten heeft het mannetje verbrede, witte tarsleden. Ook de vrouwtjes zijn vrij fors en hebben bruine haren op het borststuk, vuilwitte haarbandjes op het achterlijf en een buikschuier van roodbruine verzamelharen, maar aan twee eindsegmenten helemaal zwart.

Verwisseling met de Gewone behangersbij is goed mogelijk.

De Grote bladsnijder is niet kieskeurig wat voedselplanten betreft: distels, wilgenroosje maar ook klaversoorten staan op het menu (voor stuifmeel en/of nectar).

Een enkele keer gebruiken meerdere Grote bladsnijders dezelfde ingang om vervolgens ieder, solitair haar eigen nest te maken (communale nestbouw).

  gezien op planten: Composieten/distels
Wilgenroosje
Sedums
Klokjesfamilie
Vlinderbloemfamilie
Asteraceae
Chamerion angustifolium
sedum
Campanulaceae
Fabaceae
  nestparasiet: Slanke kegelbij
Heidekegelbij
Coelioxys elongata
Coelioxys conica

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen