vorige bij Naar geslacht volgende bij verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Kegelbijen
Grote kegelbij
Coelioxys conoidea
(Illiger, 1806)

Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064004
juni t/m begin september
begin augustus
midden juli

12-16mm
12-15mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
7
ernstig bedreigd
sterk afgenomen


H.Bellmann
Grote kegelbij
Coelioxys conoidea
© foto: dr. Heiko Bellmann

vliegkalender Omschrijving:
Voorheen werd Coelioxys conoidea, de Grote kegelbij, algemeen in het zuidelijk deel van Nederland aangetroffen, tegenwoordig resteren er nog enkele zeldzame waarnemingen uit de kustduinen en Schiermonnikoog. Daar parasiteert deze bij op de Kustbehangersbij.

De kegelbij legt haar ei in de wand van de nog open nesten van Megachile maritima. Haar larve doodt de nakomeling van de 'gastheer' en begint vervolgens aan de stuifmeel-nectarmix die de Kustbehangersbij bijeengebracht heeft.

Het geschikte biotoop is bloemrijke duin- en stuifzandgebieden. Op 28 juni 2006 werd een exemplaar gevonden bij het Langeveld in de Amsterdamse Waterleidingduinen, de vangst van mannetjes en vrouwtjes Coelioxys conoidea in 2010 bevestigt de populatie op die locatie in de duinen. In 2015 ook gevonden in het Westduinpark in Den Haag en in Ouddorp (Zuidhollandse eilanden).

  gezien op planten: Wilde kruisdistel
Eryngium campestre
  parasiteert op: Kustbehangersbij Megachile maritima

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen