vorige geslacht naar soort volgende geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende geslacht
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Groefbijen
Curtis, 1833
Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034
44
16
april-augustus
19 soorten (43%)

L a siogl o ssum


gewone geurgroefbij - © foto: Huib Koel

Gewone geurgroefbij
Lasioglossum calceatum
© foto: Huib Koel

Omschrijving: Groefbijen is de nederlandse benaming voor twee geslachten behorend tot de subfamilie Halictinae: Halictus en Lasioglossum. Van het eerste geslacht komen er in Nederland/Vlaanderen 11 en van het tweede komen er 43 soorten voor. De naam komt van de groef die bij de vrouwelijke exemplaren over het midden van de laatste achterlijfsplaat loopt. Het geslacht Halictus heeft aan het einde van de segmenten duidelijke banden. De Lasioglossum heeft aan de basis van de segmenten meer of minder duidelijke haarbandjes of vlekken. Het einddeel van een plaat heeft alleen een rij borstelhaartjes. Net zoals bij de Halictus is ook de basale ader bij de Lasioglossum sterk gebogen. Uit de groep Lasioglossum (de Nederlandse naam Bandgroefbijen is hiervoor bedacht) komen de hieronder twee eerste genoemde soorten het meeste voor. De Geurgroefbij is een sociale soort.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: gevoelig Gestippelde smaragdgroefbij * Lasioglossum aeratum zeer zeldzaam 034041
  Berijpte geurgroefbij Lasioglossum albipes vrij algemeen 034001
RL: kwetsbaar Kortsprietgroefbij * Lasioglossum brevicorne zeldzaam 034002
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum algemeen 034003
niet beschouwd Klokjesgroefbij Lasioglossum costulatum verdwenen? 034004
  Bosgroefbij * Lasioglossum fratellum zeldzaam 034005
  Slanke groefbij Lasioglossum fulvicorne algemeen 034006
RL: ernstig bedreigd Combigroefbij * Lasioglossum intermedium zeer zeldzaam 034007
RL: verdwenen Gladde groefbij * Lasioglossum laeve verdwenen 034008
RL: verdwenen Gedoornde groefbij * Lasioglossum laevigatum verdwenen 034009
  Breedkaakgroefbij Lasioglossum laticeps zeldzaam 034010
RL: bedreigd Breedbuikgroefbij * Lasioglossum lativentre zeer zeldzaam 034011
  Gewone smaragdgroefbij * Lasioglossum leucopus vrij zeldzaam 034012
  Matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium algemeen 034013
RL: ernstig bedreigd Schoorsteengroefbij * Lasioglossum lineare zeer zeldzeem 034014
  Glanzende groefbij * Lasioglossum lucidulum zeldzaam 034015
niet beschouwd Grote bandgroefbij Lasioglossum majus zeer zeldzaam 034016
  Groepjesgroefbij * Lasioglossum malachurum zeldzaam 034017
  Ingesnoerde groefbij Lasioglossum minutissimum vrij zeldzaam 034018
RL: ernstig bedreigd Zuidelijke dwerggroefbij * Lasioglossum minutulum zeer zeldzaam 034019
  Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio algemeen 034020
RL: ernstig bedreigd Borstelgroefbij * Lasioglossum nitidiusculum zeer zeldzaam 034021
RL: kwetsbaar Glimmende smaragdgroefbij Lasioglossum nitidulum zeldzaam 034022
RL: gevoelig Waaiergroefbij * Lasioglossum pallens zeer zeldzaam 034023
RL: bedreigd Kleine groefbij * Lasioglossum parvulum zeldzaam 034024
niet beschouwd Kleinste groefbij * Lasioglossum pauperatum zeer zeldzaam 034025
  Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum vrij zeldzaam 034026
RL: bedreigd Viltige groefbij * Lasioglossum prasinum zeldzaam 034027
  Fijnstippelde groefbij * Lasioglossum punctatissimum vrij zeldzaam 034028
  Wanggroefbij * Lasioglossum puncticolle verschenen in BelgiŽ 034044
RL: gevoelig Dwerggroefbij * Lasioglossum pygmaeum zeer zeldzaam 034029
RL: kwetsbaar Steilrandgroefbij * Lasioglossum quadrinotatulum zeldzaam 034030
RL: bedreigd Kleine bandgroefbij * Lasioglossum quadrinotatum zeldzaam 034031
RL: ernstig bedreigd Roodpootgroefbij * Lasioglossum rufitarse zeer zeldzaam 034032
  Glanzende franjegroefbij Lasioglossum sabulosum zeldzaam 034042
  Halfglanzende groefbij * Lasioglossum semilucens vrij zeldzaam 034033
RL: verdwenen Noordelijke groefbij * Lasioglossum sexmaculatum verdwenen 034034
  Zesvlekkige groefbij Lasioglossum sexnotatum vrij zeldzaam 034035
  Gewone franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum algemeen 034036
niet beschouwd Bergbosgroefbij Lasioglossum subfulvicorne 1 waarneming in 1972 034043
RL: bedreigd Duingroefbij Lasioglossum tarsatum zeer zeldzaam 034037
  Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum algemeen 034038
  Roodbruine groefbij * Lasioglossum xanthopus zeldzaam 034039
  Glanzende bandgroefbij * Lasioglossum zonulum vrij zeldzaam 034040

*= niet verder beschreven
© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen