vorige sub-familie naar soort volgende geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende geslacht
Vorige sub-familie
Hulp voor bijen
Last van bijen

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Groefbijen
Latreille, 1804
Halictidae
Halictinae
Halictus
033
11
7
maart t/m oktober
6 soorten

Hal i ctus


Groefbij -  foto: Dick Belgers

Groefbij
foto: Dick Belgers

Omschrijving: 'Groefbijen' is de nederlandse benaming voor twee geslachten behorend tot de subfamilie Halictinae: Halictus en Lasioglossum. Van het eerste komen er in Nederland 11 en van het tweede geslacht komen er 42 soorten voor.

De naam komt van de groef die bij de vrouwelijke exemplaren over het midden van de laatste achterlijfsplaat loopt. Het geslacht Halictus heeft aan het einde van de segmenten duidelijke banden, de basale ader van de voorvleugel is duidelijk gebogen. Groefbijen hebben een kleine angel.

Halictus komt over de hele wereld voor en er zijn er al meer dan 2450 soorten beschreven. In Europa komen de meeste soorten rond het Middellandse zeegebied voor. Nestgelegenheid is altijd in de grond: zand, leem of losswandjes of -glooiingen. Vaak alleen, soms in kolonie, veelvuldig met een vertakte broedkamer (soms raatvormig). Het plantenbezoek is heel divers: van composieten tot lipbloemen, maar ook rozen- of wilgenfamilie. Vrouwtjes groefbijen bereiken voor bijen een hoge leeftijd.
VN=verdwenen, EB=ernstig bedreigd, BE=bedreigd, KW=kwetsbaar, GE=gevoelig.
*= nog niet verder beschreven

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: verdwenen Holkopgroefbij * Halictus compressus verdwenen 033001
  Heidebronsgroefbij Halictus confusus vrij zeldzaam 033002
RL: gevoelig Lombardgroefbij * Halictus longobardicus zeer zeldzaam 033003
RL: ernstig bedreigd Zuidelijke gouden groefbij * Halictus leucaheneus zeer zeldzaam 033004
RL: bedreigd Blokhoofdgroefbij Halictus maculatus zeldzaam 033005
RL: ernstig bedreigd Vierbandgroefbij Halictus quadricinctus zeer zeldzaam 033006
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus algemeen 033007
  Breedbandgroefbij Halictus scabiosae zeldzaam 033008
RL: verdwenen Zesbandgroefbij Halictus sexcinctus verdwenen 033009
niet beschouwd Emeraldgroefbij * Halictus smaragdulus 1 waarneming 1997 033010
  Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum algemeen 033011

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen